Site/apartman sakinleri, ortak yaşam alanlarında birçok riskle karşı karşıya kalabilmekte ve bu da yöneticilere ortak alanların güvenliği açısından önemli sorumluluklar yüklemektedir.

İkizler Sigorta, site/apartman yöneticilerinin sorumluluklarını paylaşmak için Ortak Alan Sigortası ile tüm sakinleri toplu yaşam alanlarında kapsamlı teminatlarla güvence altına alıyor.

Ortak Alan Sigortası Teminatları

  • Yangın, yıldırım, infilak
  • Deprem
  • Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler ve terör
  • Diğer yangın ek teminatları
  • Dolu
  • Komşuluk – kiracılık mali mesuliyet
  • Hırsızlık
  • Cam kırılması
  • Kira kaybı
  • Kasa yangın
  • Kasa hırsızlık
  • Üçüncü şahıs mali mesuliyet
  • İşveren mali mesuliyet
  • Taşınan para
  • Emniyeti suistimal
  • Elektronik cihaz
  • Taşınabilir Cihaz
  • Makine kırılması
  • Taşınmaza bağlı hukuksal koruma
  • İkametgâh değişiklik masrafları

Neden Ortak Alan Sigortası?

634 No’lu Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 20. Maddesi, B Bendinde:
Kat Maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça ortak alanın sigorta primlerine arsa payı oranında katılmakla yükümlüdür.’
Madde 35’in C Bendinde; Yöneticinin görevleri arasında:
‘Yönetim plânında aksine hüküm olmadıkça Ana Gayrimenkulün Sigorta ettirilmesi gereklidir.’
Maddeleri yer almaktadır. Dolayısıyla aslında her apartmanın bir ortak alan sigortasına ihtiyacı vardır.

Kimler Ortak Alan Sigortası Yaptırabilir?

  • Apartman yöneticileri
  • Site Yöneticileri
  • Profesyonel apartman yönetim firmaları
  • İnşaat Firmaları